Acord de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

Puteți utiliza acest site numai dacă ați citit și ați acceptat prezentul ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL precum și TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului site.

Ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului www.pontaje.ro, Bionet Software S.R.L., denumită în continuare și BIO-MATRIX, poate obține, direct sau indirect, diverse informații pe care dumneavoastră ni le oferiți voluntar, cum ar fi: numele și prenumele, numere de telefon, denumirea firmei, adrese de email, informații cu privire la modul de folosire al produselor și serviciilor BIO-MATRIX sau date de trafic. Apelînd la serviciile noastre, colectam și alte date pe care ni le trimiteți prin completarea formularelor site-ului cu cereri de informații, formularelor de comandă sau date pe care ni le oferiți ulterior prin alte mijloace de comunicare precum e-mail, telefon, fax, etc. BIO-MATRIX poate folosi datele dumneavoastră pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile sale, informații despre care noi credem că vi se potrivesc sau corespund intereselor dumneavoastră, însă doar în cazul în care nu ați optat în mod express pentru a nu primi un astfel de serviciu.

Prin folosirea prezentului site nu aveți dreptul de a oferi informații false sau care aparțin altor terțe părti și prin transmiterea de informații și date cu caracter personal către BIO-MATRIX declarați și garantați că sunteti proprietarul, împuternicitul sau aveți drepturi legale de a folosi și transmite astfel de informații și date și că acest lucru nu intră în contradicție cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE acestui site și nici cu prezentul ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, că datele și informațiile transmise nu vor dăuna niciunei terțe părți și că veți despăgubi integral BIO-MATRIX și partenerii BIO-MATRIX pentru toate cererile terțelor părti ca urmare a dezvăluirii acestor date.

BIO-MATRIX depune toate eforturile rezonabile economic pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site prin măsuri tehnice și organizatorice de protejare a serverelor proprii și a copiilor de siguranță a bazelor de date din punct de vedere al accesului neautorizat.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții vă dați acordul în mod expres și neunivoc ca datele dumneavoastră să fie stocate în baza de date a BIO-MATRIX, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub numarul 6702/2007, în vederea folosirii lor de către BIO-MATRIX și partenerii BIO-MATRIX, cu respectarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de lege, pentru: procesarea comenzilor și cererilor dumneavoastră; soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor; furnizarea către dumneavoastră de produse și servicii; marketingul și comercializarea produselor și serviciilor BIO-MATRIX și/sau partenerilor BIO-MATRIX; îndeplinirea obligațiilor contractuale, facturare, recuperarea sumelor datorate.

De o maniera generală BIO-MATRIX înregistrează informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe prezentul site, cum ar fi: paginile consultate, data și ora consultării, platforma computerului dumneavoastră, adresa IP și numele domeniului prin care aveti acces la prezentul site.

În același timp declarați în mod express și neechivoc că ați luat la cunostință de prevederile legii 677/2001 și de drepturile pe care le aveți precum ar fi: dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de acces și intervenție asupra datelor. Pentru a vă informa pe deplin asupra drepturilor pe care le aveți, vă rugam sa vizitați site-ul AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL cu adresa www.datapropection.ro.

Aplicarea prevederilor prezentului ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL include și aplicarea prevederilor TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR prezentului site.

BIO-MATRIX își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului site, inclusiv prevederile prezentului ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL precum și TERMENII ȘI CONDIȚIILE site-ului, în orice moment, fără preaviz și fără ca modificările să presupună responsabilitatea BIO-MATRIX, a partenerilor sau angajaților BIO-MATRIX. Ca urmare a folosirii de către dumneavoastră a prezentului site, BIO-MATRIX consideră că ați citit, ați acceptat și sunteți de acord în totalitate cu acești termeni și condiții iar în caz contrar BIO-MATRIX vă solicită să nu mai folosiți prezentul site.

Prevederile prezentului ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL și TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR sunt guvernate de legea română în vigoare iar nerespectarea acestor prevederi va atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii.

Remarketing

În paginile website-ului www.pontaje.ro prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing tag), primite de la Google AdWords, sunt colectate cookie-uri (număr ce identifică în mod unic un browser web de pe un anumit computer, nu o persoană) în vederea afișării unor anunțuri în website-urile rețelei Google Display.

Cînd utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conține remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adaugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.

Google AdWords folosește cookie-urile pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului www.pontaje.ro

În cazul în care nu ești de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, dezactivarea se poate face prin accesarea site-ului: youronlinechoices.com/ro/ sau prin dezactivarea lor din browser.

Contact

S.C. Bionet Software S.R.L.

Cod fiscal: RO 18719883

Nr. înregistrare la registrul comerțului: J23/2586/2016

Nr. operator de prelucrări de date cu caracter personal: 6702/2007

Cont Banca Transilvania, Ag. Pallady: RO73 BTRL 0470 1202 A714 96XX

Telefon: 0729.971.209

Email: contact@pontaje.ro

Ultima actualizare: 1 Octombrie 2017